Här kan du beskriva ditt ärende, eller t ex begära en offert, 
så kontaktar vi dig omgående!
<% IF Len(Session("kontakta_mig")) <> 0 then If Len(Session("falt")) <> 0 then uppg = Split(Session("falt"),"$|$") mess = uppg(0) namn = uppg(2) epost = uppg(1) hemsida = uppg(3) foretag = uppg(4) telefonnummer = uppg(5) Session("falt") = "" End If felet = Session("kontakta_mig") Session("kontakta_mig") = "" End If IF len(felet) <> 0 then %> <% END IF%>
<% Response.Write "" & felet & "" %>
Ärende *
Namn: *
Företag: *
Telefonnummer: *
E-Post: *
Hemsida:

BarQodeNet AB
Carl Barks väg 24
163 43 SPÅNGA
Telefon: 070 760 53 92
Hemsida: www.barqodenet.se
E-post: post@barqodenet.se
.