Streckkodsläsare och bildläsare från Honeywell                        
Honeywell tillverkar streckkods- och bildläsare med mycket hög teknologi i den absoluta framkanten och lever upp till mycket högt ställda kvalitetskrav.
Perfekta läsare för områden som transport, produktion och sjukvård, där kraven är extra hårda.
Marknadsledande inom läsning av 2D-koder  till rimliga priser. 
2D-läsarna läser bilder, vilket möjliggör kodning av alla typer av streckkoder samt signaturer och OCR-text. 
Honeywells egenutvecklade Adaptus™ Imaging Technology ger mycket tillförlitlig och snabb avläsning. 
Vidare är hög miljötålighet och extrem slagtålighet utmärkande för Honeywells läsare.

    Hyperion 1300g

Voyager 1250g

Xenon 1900g

Granit 1910i

Voyager 1452g

Granit 1981i

 Produktblad och priser                                                                         

 Kabelanslutna                                             Trådlösa                                                

Honeywell Metrologic 5145       Pdf

Honeywell Hyperion 1300g       Pdf


Honeywell Voyager 1250g        Pdf

Honeywell Voyager 1200g        Pdf

Honeywell Voyager 1450g        Pdf

Honeywell Voyager 1450g 2D   Pdf

Honeywell Xenon 1900g           Pdf

Honeywell Granit 1910i 2D       Pdf

Honeywell Genesis 7580g        Pdf

Honeywell Granit 1980i 2D       Pdf

Honeywell 3800i                      Pdf

Honeywell 3800g    Utgått

Honeywell 4600r    Utgått

Honeywell 4600g   Utgått

Honeywell 4800i    Utgått  

 
 

Honeywell Voyager 1202g       Pdf

Honeywell Voyager 1452g       Pdf

Honeywell Voyager 1452g 2D  Pdf

Honeywell Xenon 1902 2D       Pdf

Honeywell Granit 1911i 2D      Pdf

Honeywell Granit 1981i 2D      Pdf

Honeywell Voyager 1602g      Pdf

Honeywell 3820 & 4820 Utgår