Olika metoder för etikettutskrifter
 

  Allmänt
  Olika tillämpningar kräver olika typer av mjukvarustöd och olika metoder att skapa etikettinformationen.
  Man skiljer på fast information, som trycks lika på alla etiketter i en batch och rörlig information, som läggs till i utskriftsögonblicket.
  Fast information är ibland den enda information, som finns på en etikett, t.ex. då produktmärkningsetiketter tas fram i större serier.
  Den rörliga informationen skapas specifikt vid varje utskriftstillfälle.
  Den slutliga etiketten blir ofta en kombination av fast information och rörlig information, vilket ibland kan kräva ett omfattande mjukvarustöd, men ibland kan göras med enklare standardverktyg i t.ex. Windows.

  Exempel på fast information
  Logotyper
  Ramar och streck.
  Bilder och symboler.
  Fasta informationstexter.
  Ledtexter som beskriver den rörliga informationen.

  Exempel på rörlig information
  Manuell inmatning från tangentbord.
  Inläsning med streckkodsläsare eller från en handdator.
  Data från en våg eller annat instrument.
  Information från en databas.

  Metoder för utskrift:

  Utskrifter från en standardprogramvara i Windows

  Sker oftast via Windowsdrivrutin. Denna konfiguration rekommenderas endast när mycket, mycket enkla etiketter skall tas fram.
  Design och utskrift från en dedicerad programvara för etiketter
  Ger stora möjligheter att hantera grafik och streckkoder med automatik, samt att tillförlitligt styra etikettskrivaren.
  Rörligt data hanteras enkelt av mjukvaror som dels har en intern databashanterare och som även kan kopplas till externa databaser via ODBC/SQL. Rörligt data kan även komma från ex vågar och streckodsläsare m.m.
  Avancerade utskrifter direkt från datorsystem utan Windowsstöd
  Detta gäller ofta för administrativa- eller produktionsstyrningssystem.
  En lösning kan vara att göra en eller flera etikettdesigner, som lagras permanent i etikettskrivarens flashminne med uppdateringsbara fält för den rörliga informationen.
  Den rörliga informationen skickas sedan direkt från det överordnade systemet,
  som "kallar fram" korrekt etikettdesign i skrivaren och kombinerar rörlig och fast data till en färdig etikett.
  Alternativt kan etikettprogramvaran användas som utskriftsmotor, placerad i en PC mellan det överordnade systemet och skrivaren. Mjukvaran fjärrstyrs i detta fall av det överordnade systemet, som både kan var ett program i Windowsmiljö eller på en annan plattform.

  BarQodeNet AB Telefon:  070 760 53 92    EPost: post@barqodenet.se